FT2 - What we can offer?

FT2 offers family led supportive service which will enable families to get the best start in life. We want to empower families to build vital skills such as parenting, employability, confidence and provide advocacy to ensure families have the best start in life.

How can we help?

 • Parenting Support
 • Training & Workshops
 • Employment Advice
 • Disabled Children Support
 • Childcare Support
 • Family Play Sessions
 • Volunteering Opportunities
 • Information, Advice & Help

Who can we work with?

 • You need to live in Neath Port Talbot
 • Families
 • Grandparents
 • Foster Carers
 • Disabled Children
 • Guardians
 • Parents

If your organisation would like to refer an individual then please complete the referral form below and email it to [email protected]

Funded by the Big Lottery Fund

TY2 - Beth allwn ni ei gynnig?

Mae FT2 yn cynnig gwasanaeth cefnogol a arweinir gan deuluoedd a fydd yn galluogi teuluoedd i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Rydym am rymuso teuluoedd i feithrin sgiliau hanfodol megis magu plant, cyflogadwyedd, hyder a darparu eiriolaeth i sicrhau bod teuluoedd yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Sut allwn ni helpu?

 • Cymorth Rhianta
 • Hyfforddiant a Gweithdai
 • Cyngor Cyflogaeth
 • Cefnogaeth i Blant Anabl
 • Cymorth Gofal Plant
 • Sesiynau Chwarae Teulu
 • Cyfleoedd Gwirfoddoli
 • Gwybodaeth, Cyngor a Help

Pwy allwn ni weithio?

 • Mae angen i chi fyw yng Nghastell-nedd Port Talbot
 • Teuluoedd
 • Neiniau a theidiau
 • Gofalwyr Maeth
 • Plant Anabl
 • Gwarcheidwaid
 • Rhieni

Os hoffai eich sefydliad gyfeirio unigolyn, llenwch y ffurflen atgyfeirio isod a'i e-bostio at [email protected]

Wedi'i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr

Referral_Form-_external.docx

Families_Together_2_leaflet_2018.pdf

Please select a donation amount (required)
Set up a regular payment Donate